Grudzień 1, 2020

1 grudnia 2020

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielom języków obcych zainteresowanym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i pracującym z uczniami w klasach I-III.