Grudzień 2, 2020

2 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz.2143)

2 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138)

2 grudnia 2020

Informacja w sprawie zmian dokonanych w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

W związku z zarządzeniem nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz ukazaniem się nowego terminarza konkursów ulega zmianie treść Regulaminu konkursu z […]

2 grudnia 2020

Informacja w sprawie zmian dokonanych w Regulaminie LIII Małej Olimpiady Matematycznej

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu LIII Małej Olimpiady Matematycznej, w którym dokonano zmian w zakresie terminów organizacji olimpiady. W związku z ogłoszeniem i wdrożeniem nowego terminu ferii zimowych oraz opublikowaniem w dniu 30 listopada na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu Zarządzenia nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty uprzejmie informujemy, że w Regulaminie LIII […]

2 grudnia 2020

Informacja w sprawie zmian dokonanych w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

W związku z zarządzeniem nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz ukazaniem się nowego terminarza konkursów ulega zmianie treść Regulaminu konkursu geograficznego. […]