Styczeń 8, 2021

8 stycznia 2021

Badania nauczycieli i pracowników obsługi na obecność koronawirusa – aktualizacja

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 11-14 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostaną badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz w szkołach specjalnych, a także pracowników obsługi tych szkół, którzy zgłosili swój udział w powyższych badaniach.

8 stycznia 2021

„Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli – druga edycja szkoleń na wybrane przedmioty egzaminacyjne”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.