Styczeń 21, 2021

21 stycznia 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.142)

21 stycznia 2021

Konkurs plastyczno-cyfrowy dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

MEiN wspólnie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG.