Styczeń 26, 2021

26 stycznia 2021

„Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z możliwością aplikowania  do ww. programów oraz pokazanie przykładowych działań […]