Luty 17, 2021

17 lutego 2021

Misja i wizja jednostki

Misja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim. Wizja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Zachowując swoją służebną rolę wobec obywateli i partnerów zewnętrznych, Kuratorium Oświaty w Opolu dąży do tego, aby działalność oświatowa odbywała się zgodnie przepisami prawa. Przestrzegamy zasad etyki […]

17 lutego 2021

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie informuję, że w marcu 2021 r. ukaże się kolejna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx lub ods ) na adres informator@kuratorium.opole.pl w […]

17 lutego 2021

Inspektor Ochrony Danych

W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl. W Kuratorium Oświaty w Opolu do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczono Panią Magdalenę Bonich. Rolą Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie przestrzegania […]