Luty 18, 2021

18 lutego 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.312)

18 lutego 2021

Przedłużenie rejestracji nauczycieli na szczepienia do piątku, 19 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami MEiN podjęło decyzję o przedłużeniu rejestracji na szczepienia do piątku, 19 lutego br., do końca dnia! Kolejną bardzo ważną zmianą jest możliwość zarejestrowania wszystkich nauczycieli, również tych przebywających na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny. Przypominamy, że w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl/ został Państwu udostępniony […]

18 lutego 2021

Wyniki etapu wojewódzkiego – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów rekomendowanych do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021. Lista uczniów rekomendowanych do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

18 lutego 2021

Wyniki etapu wojewódzkiego – Protokół z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami protokołu z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021. Protokół z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021