Marzec 9, 2021

9 marca 2021

Kalendarz wydany z okazji 40. rocznicy powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Kalendarz jest źródłem wiedzy o dziedzictwie polskiej wsi i może być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji historii, jako uzupełnienie podstawowych informacji o działalności polskich rolników.