Marzec 17, 2021

17 marca 2021

Konkursy przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych.

Konkursy przyrodnicze, których organizatorem jest portal puszcza.tv adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, dodatkowo projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyka konkursów jest następująca: „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny i flory, która […]

17 marca 2021

Konkursy przyrodnicze dla uczniów szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska.

Konkursy przyrodnicze, których organizatorem jest portal puszcza.tv adresowane są do uczniów szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, dodatkowo projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyka konkursów jest następująca: „Król Puszczy Białowieskiej” – wykonanie prezentacji na temat populacji żubrów […]

17 marca 2021

Konkursy przyrodnicze dla nauczycieli szkół podstawowych.

Konkursy przyrodnicze, których organizatorem jest portal puszcza.tv adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, dodatkowo projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyka konkursów jest następująca: „Przyroda na zdalnym” – opracowanie scenariusza zdalnych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii i klimatu […]