Marzec 2021

30 marca 2021

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych – edycja 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z treściami zadań oraz kluczami odpowiedzi z Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – etap wojewódzki .

29 marca 2021

Informacja w sprawie wydania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych edycja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – tegorocznej edycji zostały przesłane na adresy szkół uczestników poszczególnych konkursów przedmiotowych.

26 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561)

26 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony: w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego; w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych; opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów; zasady oceniania […]

26 marca 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników. Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia […]