Kwiecień 7, 2021

7 kwietnia 2021

Spotkania online w sprawie naboru wniosków grantowych w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Podczas ww. spotkań uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW.

7 kwietnia 2021

Publikacja pt. „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną w Polsce za 2020 rok”

Opracowanie zawiera szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na tle lat ubiegłych oraz informacje na temat zgonów mogących mieć związek z zażyciem środków zastępczych i/lub nowych substancji psychoaktywnych.