Kwiecień 12, 2021

12 kwietnia 2021

Ogłoszenie konkursów na stanowiska nauczyciela w Szkołach Europejskich

W związku z niewyłonieniem kandydatów na część stanowisk, o których mowa w Zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji z dnia 5 marca 2021 r., przeprowadzony […]