Kwiecień 14, 2021

14 kwietnia 2021

Program Niwki 2021

W ramach Programu Niwki 2021 RCRE w Opolu organizuje spotkania w formie konsultacji dot. organizacji nauczania języka mniejszości niemieckiej w placówkach oświatowych, a także warsztaty online i webinary.

14 kwietnia 2021

Centrum Kultury Agora we Wrocławiu w kooperacji z organizacjami artystycznymi z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zaprasza do udziału w Open Callu w ramach międzynarodowego festiwalu Open Air Theatre Festival

Nabór jest kierowany do młodych artystów związanych z różnymi tworzywami cyrku, teatru i muzyki, dla których istotnym elementem twórczym jest budowanie nowych wartości na styku różnych kultur, z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin sztuki.