Czerwiec 11, 2021

11 czerwca 2021

Międzynarodowy projekt “ IoT, Big Data and AI: Innovating STEM Teaching Through Strengthening Teacher Professionalisation”

W ramach projektu szkoły otrzymają bezpłatnie stację meteorologiczną, uczniowie wezmą udział w interaktywnych zadaniach online, zaś nauczyciele w szkoleniach z naukowcami z Wielkiej Brytanii z zakresu tematyki projektu.