Czerwiec 14, 2021

14 czerwca 2021

Nagrody eTwinning 2021, kategoria Zmiany klimatyczne

Projekt Od GLOBE do Erasmusa: uczniowskie projekty badawcze, realizowany przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, dobiegł końca w sierpniu 2020 roku. Jednak jego koordynatorki, Jolanta Wawrzyniak Rószczka i Lucyna Bagrowska-Feige postanowiły zgłosić  go do ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk Nasz Projekt eTwinning 2021. Okazało się, że w […]

14 czerwca 2021

Przerwa techniczna w działaniu formularza elektronicznego dotyczącego wprowadzania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami branżowych szkół I stopnia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, informuję, że od dnia 23.06.2021 r. – 25.06.2021 r.  nastąpi przerwa w działaniu formularza elektronicznego  dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, w związku z pracami serwisowymi na platformie. Ponowne uruchomienie platformy nastąpi w dniu 28.06.2021 r. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.