Czerwiec 18, 2021

18 czerwca 2021

Rusza nabór do III tury rekrutacji do projektu grantowego „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Projekt, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus” realizuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.