Lipiec 19, 2021

19 lipca 2021

Bezpieczny wypoczynek – poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki dla rodziców i opiekunów – lato 2021.

Zachęcamy rodziców oraz opiekunów do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”. Przypominamy również o możliwości sprawdzenia legalności wypoczynku organizowanego na terenie kraju oraz za granicą w specjalnie utworzonej wyszukiwarce baza wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki www.wypoczynek.mein.gov.pl   Poradnik bezpiecznego wypoczynku.

19 lipca 2021

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Szanowni Państwo, informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na dwa kolejne lata szkolne: na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), a […]