październik 2021

29 października 2021

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży o Nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych do udziału w XVIII edycji Konkursu dla Młodzieży o Nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

26 października 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930)

26 października 2021

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim edycja 2021/2022

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Regulamin Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. 1. Załącznik 1 – Karta uczestnika niepełnoletniego. 2. Załącznik 1a – Karta uczestnika pełnoletniego. 3. Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy – część pisemna. 4. Załącznik 2a – Formularz zgłoszeniowy – projekt. 5. Załącznik 3 – […]