październik 4, 2021

4 października 2021

Ogólnopolski konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki. Kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

4 października 2021

„XXVII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz XXVII edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz”.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

4 października 2021

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 34 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek.

4 października 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1762)