październik 5, 2021

5 października 2021

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych   Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zmianami.) kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające […]

5 października 2021

„Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny: Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”.

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym: „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”.