październik 13, 2021

13 października 2021

Ogólnopolski program edukacyjny – Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow to program, w ramach którego młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości. Organizator programu firma Samsung zaprasza zespoły składające się z uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielką lub nauczycielem oraz zespoły studenckie (I i II rok). Termin […]

13 października 2021

„Bezpieczniki TAURONA”- KONKURS dla NAUCZYCIELI

Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych wszystkich typów, w tym także szkół specjalnych, integracyjnych czy sportowych. Jest to konkurs na scenariusz zajęć dotyczących elektryczności, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych lub odnawialnych źródeł energii. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów w wybranych zakresach nauki dotyczących energii elektrycznej. Prace konkursowe należy przesłać do 10 grudnia […]

13 października 2021

XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat, a jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

13 października 2021

Zaproszenie na webinarium w dniu 21 października 2021 – Oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  Zespołem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaprasza  do udziału  w webinarium „Oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych projekt  PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach IV (ostatniego) naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”