październik 18, 2021

18 października 2021

Ogólnopolski pilotaż wersji testowej Narzędzia do diagnozy styli uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LERN Teens

Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” – koordynator  projektu ”Fostering children’s learning processes and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods – PRO-LEARN” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (sektor edukacja szkolna), zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z całego kraju do udziału w ogólnopolskim badaniu pilotażowym narzędziem do diagnozy styli uczenia się i […]