październik 19, 2021

19 października 2021

Planowane zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2022.

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego planowanego zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. Zgłaszanie dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na podręczniki: Niko 1 – nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016, Niko 2 – nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017, Niko 3 – nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018.

19 października 2021

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych organizowany przez Akademię Umiejętności Eurocash – 8 listopada 2021 r.

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE – 8 listopada 2021 r. Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i zawodowe z województwa opolskiego, kształcące uczniów w zawodach branży spedycyjno-logistycznej do udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych. Jest to spotkanie on-line, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. Wydarzenie to, ze względu na tematykę, adresowane jest do uczniów […]

19 października 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1878)