Listopad 3, 2021

3 listopada 2021

Sukcesy uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szybowicach

Uczniowie ZSP w Szybowicach odnieśli sukcesy w VI Międzynarodowym  Konkursie Historycznym „Wojna polsko – bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” , VIII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych oraz w XXVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”.