Listopad 4, 2021

4 listopada 2021

Otwarty Konkurs Grantowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Konkurs prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

4 listopada 2021

Konferencja KUL: Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne.

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych, którzy chcieliby przedstawić realizowane przez siebie innowacje pedagogiczne lub autorskie pomysły na to jak efektywnie rozwijać zdolności i uzdolnienia dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym.