listopad 25, 2021

25 listopada 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie. Terminarz turnusów w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

25 listopada 2021

Uroczyste otwarcie działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

25 listopada 2021 roku w Forcie Sokolnickiego Cytadeli Warszawskiej i Stefana Czarnieckiego odbyło się uroczyste otwarcie działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych,w którym wziął udział Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty.

25 listopada 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)