grudzień 2021

31 grudnia 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

30 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz.2453)

29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 28 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 28 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

28 grudnia 2021

Informacja o projektach i narzędziach edukacyjnych z zakresu finansów oferowanych przez Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W załączeniu przekazuję informację o przykładowych projektach i narzędziach edukacyjnych, które są dostępne dla nauczycieli. Są to inicjatywy oferowane przez 6 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej.

22 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.2394)

22 grudnia 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2378)

22 grudnia 2021

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.poz. 2368)