2022

29 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia  wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

28 grudnia 2022

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką.

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie, w którym umieścił zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką. Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.   Obwieszczenie dostępne jest […]

28 grudnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz.2767)