styczeń 10, 2022

10 stycznia 2022

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXII edycji: „Kobieta […]