kwiecień 2022

28 kwietnia 2022

„Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty i JST w województwie opolskim

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji-Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach (w trybie stacjonarnym oraz on-line) organizowanych w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” dla pracowników systemu oświaty, Kuratorium Oświaty i JST w […]

27 kwietnia 2022

Kampania edukacyjna „Przyhamuj, życie przed Tobą” w Kałkowie

27 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej Opolskiego Kuratora Oświaty „Przyhamuj, życie przez Tobą” dedykowanej uczniom oraz projektu „Rowerowe wyzwania” – szkoleń dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie uprawnień do egzaminowania na kartę rowerową. Tym razem gospodarzem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie – Gmina Otmuchów.

26 kwietnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r.poz. 885)