maj 2022

31 maja 2022

Sesja edukacyjna dla nauczycieli „Zrozumieć wojnę” XVII edycja sesji edukacyjnej ,„Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza na sesję edukacyjną Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która przeznaczona jest dla nauczycieli i innych edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

31 maja 2022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. z 2022 r. poz.1148)

30 maja 2022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1144).

30 maja 2022

XVII edycja sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

W imieniu organizatorów Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, dr Violetty Rezler-Wasielewskiej oraz Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych, dr hab Edwarda Nycza, prof. UO serdecznie zapraszamy do udziału w XVII edycji sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, która w tym roku odbywa się pod hasłem Zrozumieć wojnę.

30 maja 2022

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli – Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizujący na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

27 maja 2022

Wykaz podstawowych jednostek medycyny pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego w 2022 r.

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających badania profilaktyczne w roku 2022 kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkol oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Wykaz dostępny jest również na stronach internetowych […]