maj 10, 2022

10 maja 2022

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2022 roku

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2022 roku

10 maja 2022

Treści zadań oraz schematy rozwiązań z etapu wojewódzkiego z XXIX Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami z tegorocznego etapu wojewódzkiego konkursu oraz szkicami ich rozwiązań.