maj 31, 2022

31 maja 2022

Sesja edukacyjna dla nauczycieli „Zrozumieć wojnę” XVII edycja sesji edukacyjnej ,„Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza na sesję edukacyjną Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która przeznaczona jest dla nauczycieli i innych edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

31 maja 2022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. z 2022 r. poz.1148)