maj 2022

11 maja 2022

Zaproszenie na szkolenie międzynarodowe online w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych.

Szanowni Państwo, W dniach 6 – 15 czerwca 2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli […]

10 maja 2022

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2022 roku

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2022 roku

10 maja 2022

Treści zadań oraz schematy rozwiązań z etapu wojewódzkiego z XXIX Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami z tegorocznego etapu wojewódzkiego konkursu oraz szkicami ich rozwiązań.