czerwiec 2022

30 czerwca 2022

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2022 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2022 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

28 czerwca 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych […]

28 czerwca 2022

Dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r

Uprzejmie informujemy, że w czasie ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. […]

28 czerwca 2022

Wyniki konkursu Pho3nix Active School

Została  zakończona II edycja konkursu PHO3NIX ACTIVE SCHOOL. Z województwa opolskiego warsztatami sportowymi zostały nagrodzone następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach Ponadto Szkoła nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce zajęła 3 miejsce w głosowaniu jury otrzymując dofinansowanie do sprzętu sportowego. Pełną […]

27 czerwca 2022

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)