czerwiec 1, 2022

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim. Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023.

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze). Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl Załączniki Regulamin praw i […]

1 czerwca 2022

Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – zaproszenie na szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo, Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 14 czerwca 2022 r. do 3 lipca 2022 r.

1 czerwca 2022

Konferencje informacyjne dla nauczycieli przedmiotu: historia i teraźniejszość

Szanowni Państwo, Nauczyciele konsultanci Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu proponują nauczycielom, którzy zamierzają uczyć nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość, cztery terminy konferencji informacyjnych (formuła on-line). Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.