czerwiec 10, 2022

10 czerwca 2022

Materiały informacyjne na temat chorób zakaźnych oraz szczepień dzieci i młodzieży przeciwko chorobom zakaźnym

Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, prosi o upowszechnienie ulotek dotyczących tej tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.