lipiec 29, 2022

29 lipca 2022

Rekrutacja 2022/2023 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego

Szanowni Państwo   Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Do 1 sierpnia 2022 r. Opolski Kurator Oświaty udostępni na stronie www Kuratorium Oświaty w Opolu informacje o wolnych miejscach w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży na terenie województwa opolskiego, zgodnie z danymi przekazanymi […]