sierpień 18, 2022

18 sierpnia 2022

„Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia” – akcja Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z kontynuacją działań w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny inicjuje wojewódzką akcję „Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia”.