wrzesień 2022

30 września 2022

Przekazywanie informacji o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą do Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującymi […]

30 września 2022

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego.

29 września 2022

Wydziałowy Turniej Fizyczny

Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowania fizyką wśród młodzieży, promocja zdrowego, naukowego współzawodnictwa. Jest to konkurs dwuetapowy: pierwszy etap odbywa się online, drugi w miarę możliwości stacjonarnie w siedzibie Wydziału w Krakowie. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Czas trwania pierwszego etapu Turnieju: od 27 września do 6 listopada 2022

29 września 2022

Dotacja podręcznikowa 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 28.09.2022 zostały uruchomione środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do limitu wskazanego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).