wrzesień 6, 2022

6 września 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U z 2022 r.poz.1872)

6 września 2022

Informacja w sprawie 3-letnich badań pn. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience

Mając na uwadze rozwój edukacji zapraszamy do udziału w badaniach, które będą prowadzone przez  Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (dawniej Wyższej Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6 września 2022

Konkurs CanSat 2022/2023

Szanowni Państwo, Europejska Agencja Kosmiczna i Biuro Edukacji  ESERO Centrum Nauki Kopernik ogłosiły start konkursu CanSat 2022/2023, do którego zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych. CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę […]