wrzesień 29, 2022

29 września 2022

Wydziałowy Turniej Fizyczny

Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowania fizyką wśród młodzieży, promocja zdrowego, naukowego współzawodnictwa. Jest to konkurs dwuetapowy: pierwszy etap odbywa się online, drugi w miarę możliwości stacjonarnie w siedzibie Wydziału w Krakowie. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Czas trwania pierwszego etapu Turnieju: od 27 września do 6 listopada 2022

29 września 2022

Dotacja podręcznikowa 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 28.09.2022 zostały uruchomione środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do limitu wskazanego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).