październik 2022

31 października 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz.2202)

31 października 2022

Egzamin maturalny 2023 prośba do dyrektorów szkół

Zarówno CKE, jak i OKE otrzymują sygnały od osób uczestniczących w różnego rodzaju spotkaniach z przyszłorocznymi maturzystami, że uczniowie ci wskazują na brak informacji o egzaminie maturalnym. Informacja o egzaminie w Formule 2023 mogła nie dotrzeć do jakiejś części maturzystów lub dotarła do nich w formie szczątkowej, nieaktualnej lub po prostu niewłaściwej. Zwracamy się z […]

28 października 2022

Kolejna edycja kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ oraz program ROWEROWE WYZWANIA

W dniu 21 października zainaugurowano kolejną edycję kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ. W bieżącym roku szkolnym równolegle realizowany jest program ROWEROWE WYZWANIA. Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z partnerami Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w czasie spotkań z uczniami przypomina zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, […]

28 października 2022

Projekt „Kreatywna Polska”

Szanowni Państwo, projekt „Kreatywna Polska” finansowany jest przez MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” a realizowany przez zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorom szkół. Program ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. […]

28 października 2022

Konferencja „Forum o wychowaniu” – 4 listopada 2022 r

Szanowni Państwo, W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

27 października 2022

Ogólnopolskie seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że Katedra Dydaktyki, Edukacji i Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń  dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o zasięgu krajowym. Wiodącym tematem planowanego seminarium będą: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym. Zgłoszenie (plik docx […]