październik 2022

31 października 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz.2202)

31 października 2022

Konkurs literacki i plastyczny pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2023 roku pięćsetną rocznicą urodzin księcia Jerzego II a jego celem jest przede wszystkim inspiracja do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności księcia brzeskiego Jerzego II. Organizatorem konkursu jest Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, […]

31 października 2022

Egzamin maturalny 2023 prośba do dyrektorów szkół

Zarówno CKE, jak i OKE otrzymują sygnały od osób uczestniczących w różnego rodzaju spotkaniach z przyszłorocznymi maturzystami, że uczniowie ci wskazują na brak informacji o egzaminie maturalnym. Informacja o egzaminie w Formule 2023 mogła nie dotrzeć do jakiejś części maturzystów lub dotarła do nich w formie szczątkowej, nieaktualnej lub po prostu niewłaściwej. Zwracamy się z […]

28 października 2022

Kolejna edycja kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ oraz program ROWEROWE WYZWANIA

W dniu 21 października zainaugurowano kolejną edycję kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ. W bieżącym roku szkolnym równolegle realizowany jest program ROWEROWE WYZWANIA. Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z partnerami Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w czasie spotkań z uczniami przypomina zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, […]

28 października 2022

Projekt „Kreatywna Polska”

Szanowni Państwo, projekt „Kreatywna Polska” finansowany jest przez MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” a realizowany przez zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorom szkół. Program ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. […]

28 października 2022

Konferencja „Forum o wychowaniu” – 4 listopada 2022 r

Szanowni Państwo, W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.