listopad 9, 2022

9 listopada 2022

„Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Wody Polskie w Gliwicach zapraszają szkoły podstawowe z województwa opolskiego i śląskiego do wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”. Przedsięwzięcie stanowi okazję do przekazania uczniom wiedzy z zakresu zapobiegania skutkom suszy i powodzi oraz bezpiecznej rekreacji nad wodą. Rekrutacja trwa do końca listopada 2022 roku.

9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.