listopad 15, 2022

15 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”.

15 listopada 2022

Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się na stronie internetowej […]

15 listopada 2022

Edukacja klimatyczna – cykl szkoleń online

Webinaria skierowane są do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej. Szkolenia online zaplanowano w dniach 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru ochrony klimatu, jak również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Program szkolenia ma uniwersalny charakter. Efektem szkolenia ma być umożliwienie uczestnikom przeprowadzenia […]

15 listopada 2022

Zapraszamy na II edycję Konkursu Historycznego ”Polska – Węgry – Historia Przyjaźni” objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki

Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni.

15 listopada 2022

Sprawozdanie z Programu Laboratorium Przyszłości

Szanowni Państwo, założenia programu Laboratoria Przyszłości zakładają przekazywanie przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu. Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości przez podstawowe szkoły samorządowe w 2022 r. składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół.   Aby złożyć sprawozdanie należy wypełnij formularz online.   Termin składania sprawozdań: 23 stycznia 2023 r.  Więcej informacji na stronie.     […]