2023

4 października 2023

Kampania informacyjna „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”

Celem kampanii jest wyposażanie pracowników szkół podstawowych, w tym przede wszystkim nauczycieli, w wiedzę pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej choroby alergicznej.

4 października 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wzory wniosków na 2024 rok.

Informujemy, że nie uległy zmianie wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024 rok. Wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2024 r. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2024 r. Wniosek organu prowadzącego na 2024 r. Załącznik do wniosku […]

4 października 2023

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

3 października 2023

XXXI Olimpiada Informatyczna i XVIII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów zapraszają do udziału i informują o: Olimpiadzie Informatycznej (OI), która jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych (mogą brać w niej udział także uczniowie szkół podstawowych). Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do uczniów zainteresowanych informatyką, a w szczególności programowaniem. Tegoroczna XXXI […]

3 października 2023

Międzynarodowy Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Fundacja na rzecz edukacji i kultury im. Anny Wazówny, Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego, zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkoły średniej ze Szwecji i Litwy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Polska – Szwecja między rywalizacją a współpracą”

2 października 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r. poz.2094)