styczeń 5, 2023

5 stycznia 2023

Ankieta dotycząca wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety przypomnienie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego,   Dziękujemy Państwu za uzupełnienie ankiety dotyczącej wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety przez szkoły i placówki, które do tej pory jeszcze tego nie zrobiły.

5 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia […]