styczeń 23, 2023

23 stycznia 2023

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2022.

23 stycznia 2023

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023.

23 stycznia 2023

Działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W ramach akcji „Bezpieczne ferie”, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.   List […]

23 stycznia 2023

Konkurs „Bóg, zło i ewolucja”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, zło i ewolucja”. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: Bóg, zło i ewolucja. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowej, omawiając wybrane zagadnienie, sposób prezentacji ewolucji w biologii i religii; ewolucja i stworzenie; działania Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów); dobroć i piękno świata a zło, etc. Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, zaś […]

23 stycznia 2023

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023.

23 stycznia 2023

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023.