styczeń 26, 2023

26 stycznia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2023 r. poz.183).

26 stycznia 2023

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2023 r. poz.182).

26 stycznia 2023

Lista uzupełniająca wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą uzupełniająca wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023. Lista uzupełniająca wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

26 stycznia 2023

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023. Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

26 stycznia 2023

Wyniki etapu miejsko/gminnego – lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych województwa opolskiego.