luty 2023

28 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 365).

28 lutego 2023

Dieta na poprawę nastroju

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Dieta na poprawę nastroju”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

28 lutego 2023

Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu. Do pobrania: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2023

27 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352).

24 lutego 2023

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także dyrektorów szkół do zapoznania się z założeniami konkursu realizowanego w ramach projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, nr umowy NdS/539771/2021/2022

24 lutego 2023

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWMonline) zaprasza na konsultacje i szkolenia online w marcu

Szanowni Państwo, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWMonline) wraz z Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) zapraszają na konsultacje tematyczne i szkolenia online wszystkich zainteresowanych organizacją polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

23 lutego 2023

Depresja – więcej niż smutek

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Depresja – więcej niż smutek”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.